Kvinnliga städare
Manliga löner

Anställda på rättvisa villkor

Städyrket har i alla tider varit ett kvinnodominerat yrke. Arbetet är fysiskt krävande och arbetsbelastningen är likvärdig den inom lagerarbete, där andelen män utgör 79%. Vi ställde oss frågan: Vad händer med en kvinnodominerad bransch när lönerna blir manliga?

Våra kvinnliga städare får samma lön som en genomsnittlig lagerarbetare. Det innebär mer än femtusen kronor mer i månaden än sina branschkollegor. Jämställda löner helt enkelt.

Kvinnor utför minst 20% mer arbete i hemmet (källa SIFO) än sina manliga partners. I tillägg förväntas de ofta vara projektledare och se till att tvättiden är bokad och inköpslistan uppdaterad. Därför är det också främst kvinnor vi avlastar genom våra tjänster.

Självklart har vi kollektivavtal!