Manliga Löner

Anställda på rättvisa villkor
50_femme_crew _frilagd


Har du råd att anlita städhjälp?

Anlita då städhjälp med rätt lön

Städyrket har i alla tider varit ett kvinnodominerat yrke. Arbetet är fysiskt krävande och arbetsbelastningen är likvärdig den inom lagerarbete, där andelen män utgör 79%. Löner nedåt 30 kr/timmen är inte ovanliga inom städyrket, även om ni anlitar ett "vitt" städbolag. Vi ställde oss frågan: Vad händer med en kvinnodominerad bransch när lönerna blir manliga?

Våra kvinnliga städare får samma lön som en genomsnittlig lagerarbetare. Det innebär mer än femtusen kronor mer i månaden än sina branschkollegor. (De få som har kollektivavtal. De som inte har kollektivavtal har ännu sämre betalt). Jämställda löner helt enkelt.

Kvinnor utför minst 20% mer arbete i hemmet (källa SIFO) än sina manliga partners. I tillägg förväntas de ofta vara projektledare och se till att tvättiden är bokad och inköpslistan uppdaterad. Därför är det också främst kvinnor vi avlastar genom våra tjänster.

All vår personal talar svenska eller engelska!
Självklart har vi kollektivavtal!