Kundportal                                                                   Göteborg: 031-55 66 77                                                            Stockholm: 08-400 30 500


den stora, nationella städmässan Clean & Facility, är 50-femme  sedan starten ett naturligt inslag. Vi håller föredrag om strukturella löneskillnader kopplade till kön. Hur dessa sett ut historiskt och ser ut idag.