Kundportal                                                                   Göteborg: 031-55 66 77                                                            Stockholm: 08-400 30 500

Tidningen Rent Facility Nordic, publicerade ett heluppslag om grundarna till 50-femme och vårt sätt att arbeta.