Kundportal                                                                   Göteborg: 031-55 66 77                                                            Stockholm: 08-400 30 500

Att påstå att “kvinnor och män är lika mycket värda” är fel och farligt. Det är inte en fråga om min personliga åsikt, utan ren fakta. Att det är norm att påstå att man tycker det är en sak, men det gör inte påståendet sant. Det är när vi tror oss veta att just vi är frikopplade från maktstrukturer som vi blir riktigt farliga. För det som inte är ett problem behöver ju inte heller lösas. Fiffigt, va?

Det finns mängder av studier som visar att vi (jo. Du också tyvärr…), på ett omedvetet plan, dömmer kvinnor och män olika hårt, hur jämställda vi än anser oss vara.

  • Kvinnliga chefer avsätts i större utsträckning för misstag de begår än manliga chefer. 
  • Mammor som prioriterar bort sina barn döms hårdare än pappor som gör det samma. 
  • Studier visar att när en kvinna tar upp  50% av det sociala utrymmet i ett rum upplevs hon istället ta upp 80%. 
  • Vi tenderar att irritera oss på högljudda kvinnor i större utsträckning och listan fortsätter. I all oändlighet….
Så tuktas två argbiggor

När vi startade städbolag, lät inte kritiken vänta på sig. Vi har anklagats för att utnyttja utsatta kvinnor, stödja en rutten bransch och vi har fått kritik för att vi kallar oss för ett feministiskt bolag. 

Det vi gjort är att vi tagit en bransch där, i synnerhet kvinnor, utnyttjas, och ändrat spelreglerna. Vi har dubblat lönen*, vi betalar fackligt medlemskap, lägger in lunchraster, betalar restiden mellan uppdragen, betalar semester, pension, försäkringar och allt annat som bör finnas på plats. 

Ovanstående låter som självklarheter, men så är inte fallet inom städbranschen där människor jobbar för timlöner så låga som 11 kr. Det är en bransch där (ofta vita) män tjänar pengar på (ofta utrikesfödda) kvinnor. Lönerna är usla och arbetsvillkoren fruktansvärda. Vi investerar allt bolaget tjänar i att utbilda vår personal för att minska skaderisken och köpa rätt material och rätt verktyg.

Vem tror ni fått kritik? Ifrågasatts? Hängts ut i sociala medier? Av ”feminister”, av kvinnor, av troll, av män…  

Inte Göran, Peter, Claes, Nicklas, Carl eller Abdullah. Nej. Vi. Såklart. Vi är ju kvinnor som sticker ut våra näsor. 

/Sofia, 50-femme

*Vi betalar ungefär dubbelt gentemot snittlönen i branschen och 30% högre än lön enligt Fastighets kollektivavtal