“Kvinnor och män är lika mycket värda!” Ett falskt och farligt påstående.

“Kvinnor och män är lika mycket värda!” Ett falskt och farligt påstående.

Att påstå att “kvinnor och män är lika mycket värda” är fel och farligt. Det är inte en fråga om min personliga åsikt, utan ren fakta. Att det är norm att påstå att man tycker det är en sak, men det gör inte påståendet sant. Det är när vi tror oss veta att just vi är frikopplade från maktstrukturer som vi blir riktigt farliga. För det som inte är ett problem behöver ju inte heller lösas. Fiffigt, va? Det finns mängder av studier som visar att vi (jo. Du också tyvärr…), på ett omedvetet plan, dömmer kvinnor och män olika hårt, hur jämställda vi än anser oss vara.  Kvinnliga chefer avsätts i större utsträckning för misstag de begår än manliga chefer.  Mammor som…