Göteborg: 031 - 55 66 77

Stockholm: 08 - 400 30 500

Telefontid vardagar 09:00-16:00 - Lunch 12:00-13:30 - Övrig tid kan vi nås via e-post och sms

Göteborg: 031-55 66 77
Stockholm: 08-400 30 500
Telefontid vardagar 09:00-16:00 
Lunch 12:00-13:30 
Övrig tid kan vi nås via e-post och sms

Behandling av personuppgifter

Alla som kommer i kontakt med 50-femme AB ska veta att de kan känna sig trygga med att deras personuppgifter är säkra hos oss.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt, oss och 50-femme.se” nedan avses 50-femme AB. Nedan kan ni läsa hur vi hanterar din integritet och din rätt till kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka uppgifter vi behandlar, och varför. Har du frågor efter att ha läst texten är du välkommen att kontakta oss.

Vi på 50-femme.se är alltid måna om våra kunder och vill att alla som kommer i kontakt med 50-femme AB ska känna sig trygga med att deras personuppgifter är säkra hos oss. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter som vi utför strider mot tillämplig dataskyddslagstiftning eller att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) eller vända dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se) som är tillsynsmyndighet.

50-femme AB
Måndag- Fredag kl 09:00 – 16:00
Tel: 031-55 66 77
E-post: info@50-femme.se
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559161-6189


Hur hanterar vi dina personuppgifter?
Dataskyddsförordningen fastställer sex grundläggande krav för all behandling av personuppgifter. Goandgrow.se ska säkerställa att personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. 50-femme.se är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av 50-femme.se i enlighet med denna personuppgiftspolicy. 50-femme.se kommer endast samla in och behandla personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy samt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och nationell lagstiftning som kompletterar dataskyddsförordningen.

Integritetspolicy
När du lägger en beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom förnamn, efternamn, e-postadress, personummer, adress, postnummer, ort, land och telefonnummer. Dessa uppgifter sparar vi. Men vi lovar att vi på 50-femme AB värnar om din integritet. Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dina uppgifter.

Cookies
Vi använder oss av cookies och liknande teknologier för att se din lokala enhets inställning så som vilket konto du loggat in med. Cookies är delar av data som sidor och tjänster kan sätta på din webbläsare eller enhet och kan läsas in vid framtida besök.
Du har alltid möjlighet att stänga av cookies genom att ändra i inställningarna i din webbläsare. För vidare information om hur du går till väga för att stänga av cookies hänvisar vi till webbplatsen för den webbläsare som du användare. Om du inte accepterar cookies kan det påverka din användning av vår hemsida. Den rättsliga grunden för behandling av cookies återfinns i Artikel 6.1 (f) i GDPR

Google Adwords
Vår hemsida använder funktioner i Google Adwords remarketing för att annonsera denna webbplats på Googles sökresultat, samt tredjeparts webbplatser. Leverantören av denna tjänst är Google LLC. I detta syfte sätter Google en cookie i webbläsaren på din enhet, vilket möjliggör automatisk annonsering med ett pseudonymt Cookie ID och baseras på sidorna du besöker. Bearbetningen bygger på vårt legitima intresse för att marknadsföra 50-femme.se optimalt enligt Artikel 6.1 (f) i GDPR.
Du kan också ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och bestämmer individuellt för deras acceptans eller utesluta godkännande av cookies för specifika fall eller i allmänhet. Men viktigt att veta är att ej acceptera cookies kan dock begränsa funktionaliteten på vår hemsida.

Sociala medier och plugins
50-femme.se har ingen inverkan på den data och databehandling som sker via plugins vilket också innebär att vi inte heller har någon möjlighet att ta bort eller ändra data som samlas in av plugin leverantörerna.

Eventuella ändringar av 50-femme AB integrietetspolicy
50-femme AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicy väsentligen ändras kommer 50-femme AB att med rimlig varsel kommunicera detta på sin hemsida.

 

 

50-femme logga vit

50-femme grundades 2018 med en tydlig vision om att göra något annorlunda. Idéen växte fram ur en frustration kring samhällets orättvisor och en vilja att skapa förändring på riktigt. Tanken var att utmana en prispressad bransch där lönerna är låga, anställningsvillkoren osäkra och kraven orimliga. Vi vill göra revolt, ifrågasätta rådande normer, skapa en diskussion kring fenomenet lågbetalda kvinnodominerade yrken. 50-femme blev verklighet och i dag kan vi erbjuda trygga anställningsvillkor och i snitt 25% högre lön än avtalsenligt.

Klicka här för att se vad andra säger om oss -

- Vi finns i Göteborg & Stockholm -

Följ oss på Instagram och Facebook